tomris katun
  • Tomris Hatun (günümüz Türkçesinde demir ); milattan sonra 6. Yüzyılda Hazar Denizi’nin kıyılarından Kuzey Karadeniz kıyılarına ve oradan da Doğu Avrupa’ya kadar hüküm sürmüş olan Saka (bazı kaynaklarda İskit)...

    9 Nisan 2020 0 446