dışavurumculuk sanat eserleri
  • Dışavurumculuk, ya da Avrupai değişle “Ekspresyonizm”, Almanya’da 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıkmış olan avangart (öncü/deneysel) bir sanat hareketidir.  İzlenimcilik akımına ve akademik sanat anlayışına bir isyan olarak doğmuş olan...

    8 Nisan 2020 0 661